AIMSTA-501

  • PVC Stabilizer for Irrigation pipe water supply pipe PVC UPVC Plastic Pipe Drainage Pipe

    Bộ ổn định PVC cho ống cấp nước ống tưới PVC Ống nhựa PVC UPVC Ống thoát nước

    Chất ổn định canxi kẽm PVC của chúng tôi cung cấp các ống đùn PVC và các bộ phận phun yêu cầu các sản phẩm có hiệu suất kỹ thuật tuyệt vời, các yêu cầu kinh tế và sinh thái nghiêm ngặt nhất. Hệ thống đường ống PVC bao gồm nhiều loại kích thước, hình dạng và màu sắc, cùng các chất phụ gia và kỹ thuật sản xuất cụ thể có thể thu được sản phẩm tốt nhất. Áp dụng cho nhiều loại hệ thống đường ống PVC khác nhau: đường ống cấp nước, đường ống nước thải, đường ống tưới tiêu, ống dẫn và ống luồn dây cáp Các chất phụ gia có thể sản xuất hiệu quả các loại ống và phụ kiện chất lượng cao, đồng thời tạo ra các đặc tính cụ thể cho thành phẩm. Chất ổn định có tính ổn định nhiệt tuyệt vời, tính lưu động tốt, ít tấm và hoàn thiện bề mặt tuyệt vời.