AIMSTA-6111

  • Non-toxic stabilizers medical equipment transparent tube injector

    Chất ổn định không độc hại thiết bị y tế ống phun trong suốt

    Chất ổn định PVC không độc hại Calcium Zinc (CaZn) được sử dụng trong hàng trăm sản phẩm và thiết bị y tế với nhiều ứng dụng hơn liên tục được phát triển. Được làm từ PVC có thể được pha chế với độ trong suốt tuyệt vời để cho phép theo dõi liên tục dòng chất lỏng. PVC không chỉ cung cấp tính linh hoạt cho ứng dụng mà còn về sức mạnh, tiêu chuẩn sức khỏe, độ bền và ngay cả trong nhiệt độ và điều kiện. Mặt khác, chất ổn định PVC đóng một vai trò lớn trong việc giảm chi phí chăm sóc sức khỏe tăng.