AIMSTA-6122

  • PVC stabilizer raw material for spray garden hose soft pipe PVC plastic pipes

    Chất ổn định PVC nguyên liệu cho ống phun vườn mềm Ống nhựa PVC

    Chất hóa dẻo được kết hợp trong ma trận PVC làm tăng tính linh hoạt của nó đến hầu hết mọi cấp độ mong muốn và mở rộng đáng kể phạm vi ứng dụng cho PVC hóa dẻo. Chủ yếu được sử dụng cho ống (thực phẩm, y tế), ống (áp lực, vườn, máy bơm), gioăng, cửa xoay và tay vịn. Chất ổn định có tính ổn định nhiệt cao, ít mùi, chất lượng không khí trong nhà tuyệt vời, tương thích tốt với chất làm dẻo.