AIMSTA-6891

  • AIMSTA-6891

    AIMSTA-6891

    Trong nhiều thập kỷ, các sản phẩm PVC trong suốt đã được chia thành cứng và linh hoạt, đã được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau. Theo các cuộc thảo luận hiện tại về bảo vệ môi trường và tính bền vững, các phân khúc thị trường trong tương lai sẽ phải đối mặt với những thách thức chính. Các sản phẩm chứa thiếc, các giải pháp thay thế cho các dung dịch không chứa thiếc sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Về vấn đề này, cần phải chú ý đến các quy định pháp luật khác nhau, chẳng hạn như dược điển, phê duyệt tiếp xúc với thực phẩm, quy định về sốc không khí trong nhà hoặc tiêu chuẩn đồ chơi. Trước đây, thiếc, chì và bari là những ứng dụng chính trong nhiều ứng dụng, nhưng với việc Liên minh Châu Âu chỉ sử dụng kẽm canxi và kẽm bari, các khu vực khác trên thế giới đang dần theo đà phát triển này và ngày càng lựa chọn những giải pháp này.